SOUTĚŽNÍ A ZÁVODNÍ ŘÁD 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže je ke stažení nový SOUTĚŽNÍ A ZÁVODNÍ ŘÁD 2019.

Nejzásadnější změny o proti roku 2018 jsou tyto:

  1. Krajská divize je zcela samostatná soutěž a nelze ji v žádném případě slučovat (pořádat ve stejném termínu a lokalitě) s jinými závody, např. Krajským přeborem či pohárovým závodem. 
  2. Do žebříčku mužů se počítá 10 (v roce 2018 pouze 7) nejlepších výsledků dosažených v jednom roce týmž závodníkem ve výběrových a pohárových soutěžích v České republice a v cizině, přičemž do 10 nejlepších výsledků mohou být započítány maximálně 2 výsledky ze závodů v cizině. Závody ME a MS jsou z tohoto limitu vyjmuty. Závody dvoji a trojic se započítávají bez omezení.
  3. Do žebříčku juniorů  se započítává 6 (v roce 2018 bylo 5) nejlepších výsledků v domácích soutěžích juniorů a možnost započítání max. 2 seniorských závodů (závody dvojic či trojic se juniorům počítají pouze při kompletní juniorské sestavě dvojice či trojice).
  4. Závody užší nominace reprezentantů jsou zrušeny.
  5. Seniorská reprezentace – širší výběr reprezentace (viz.Kodex reprezentanta) –  členem se automaticky stává závodník s umístěním do 8.místa v žebříčku předchozího soutěžního ročníku, tzn. že má zaručenou nominaci(závodník, náhradník) na některý šampionát(MS, ME) a 4 nominovaní závodníci ze stejného žebříčku. Širší výběr reprezentace LRU M se skládá z 12 reprezentantů. Užší nominaci na MS navrhuje státní trenér  ze širšího výběru reprezentace. Na základě nominačních „zvyklostí“ se doporučuje nominovat prvních 5 ze žebříčku na MS.  Nominace reprezentanta na MS je podmíněna jeho předchozí účastí na ME. Nominaci na ME navrhuje státní trenér ze zbývajících členů širšího výběru.  
  6. Juniorská reprezentace – pro účast na příštím MSJ budou nominováni první dva junioři z juniorského žebříčku ČR a výběr zbývajících tří (čtyř v případě nominace náhradníka) závodníků je plně v kompetenci trenéra juniorské reprezentace. 
  7. Při účasti 40 závodníků a více nebo při účasti 30 závodníků a více zároveň s podmínkou účasti 15 závodníků z TOP 40 přecházejícího ročníku, za 1. místo 30 bodů, za každé další pořadí – 1b. Ostatní bodování zůstává nezměněno.
  8. Juniorské bodování (změny) – Nominační závod 1.místo 30 bodů, za každé další pořadí – 2b. 
  9. Nominační závod – do Nominačního závodu juniorů postoupí prvních deset z juniorského       žebříčku v předchozím roce. V případě neúčasti některého z nich se tento počet doplní dalším závodníkem či závodníky v pořadí z tohoto žebříčku. Při Nominačním závodě může státní trenér juniorů upravit způsoby lovu, omezit velikost háčku, počet mušek a délku stanoviště závodníka podle podmínek vrcholových soutěží, na které se provádí výběr závodníků. Nominační závod juniorů může být jak říční, tak jezerní závod. Garantem tohoto závodu je státní trenér juniorů. Nominační závod se zpravidla koná v jednom termínu (jednodenní nebo dvoudenní závod) a skládá se nejméně ze 2 závodních kol. Za vítězství bude uděleno 30 bodů a za další nižší umístění -2 body. V průběhu závodu nesmí na závodníky mluvit ani jiným způsobem radit nikdo jiný než státní trenér juniorů. V případě tohoto prohřešku následuje trest v podobě diskvalifikace v tomto kole. Účast na Nominačním závodě není podmínkou k nominaci do jun. reprezentace.  

SOUTĚŽNÍ A ZÁVODNÍ ŘÁD 2019 – ke stažení