MIČR 2018 NA ŘECE BEROUNCE – propozice a bližší info

Důležité upozornění !!!!!!!!!

Jelikož se závodní úsek mužů nachází v CHKO Český kras, kde je zákaz vjezdu, je třeba (pokud o to bude mít družstvo zájem) nahlásit obratem SPZ jednoho auta za družstvo (nejpozději do 20.4.2018), kvůli povolení k vjezdu v době konání závodu.

Povolení lze zajistit pouze pro osobní automobil, ne dodávku nebo busík.