KONEC „ŽÍŽAL“ V ZÁVODNÍM MUŠKAŘENÍ


Dne 3.5.2019 zasedal kongres FIPS-Mouche, kde byla zavedena nová závodní mezinárodní pravidla 2019, dle kterých se bude závodit na všech mezinárodních akcích 2019.
Nejdůležitějším, zásadním bodem a změnou je zákaz tzv. Squirmy Wormies – žížal. Přesné znění nového pravidla je takto:
Rubber or extruded round material, exceeding the bend, shank or eye of the hook is not allowed with exception of maximal diameter 0,53 mm used for leg imitations (diameter shall be checked with measuring gauge unstretched).
Gumové nebo vytlačováné materiály, přesahující oblouček, raménko či očko háčku jsou zakázány s vyjímkou použití maximálního průměru 0,53mm pro imitaci nožiček. (průměr bude kontrolován pomocí FIPS-Mouche měrky)
V pátek 17.5.2019 FIPS-Mouche tato pravidla oficiálně rozeslala do světa.

Odbor LRU muška ČR se rozhodl okamžitě reagovat a toto zcela zásadní pravidlo mimořádně odsouhlasil pro všechny závody LRU muška ode dneška 20.5.2019.


Jiří Pejchar
předseda odboru LRU muška