JIHLAVSKÝ POHÁR MK AKVAREST 15.6.2019

XI. ročník říčního závodu jednotlivců
JIHLAVSKÝ POHÁR MK AKVAREST
Závodní úsek:
Závodní úsek (sektory I a II) bude vytyčen na revíru
Jihlava 5B (číslo revíru 463028).
Závodní trať je pro závodníky a jejich doprovod
uzavřena od 10.6.2019.
Startovné:
1000,- Kč na závodníka (junioři do 15-ti let 500,- Kč)
Ve startovném je zahrnuta večeře v pátek 14. 6. 2019, obědový balíček a večeře po skončení
závodu.
Připravena je řada hodnotných cen.
Startovné je nutné uhradit do 7. 6. 2019.
Startovné posílejte:
poštovní poukázkou na adresu Aleš Divácký, Rosická 141, 664 82 Říčany
převodem na účet č. 43-4169010237/0100
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek je 7. 6. 2019.
Přihlásit se lze emailem na adrese jakub.vach@email.cz.
(V případě zájmu rovněž přihlášky na závod „Mistrovství MRS Open“, který se bude konat
16.6.2019)
Přihláška je platná po uhrazení startovného.

Propozice ke stažení zde na stránkách v sekci PROPOZICE SENIOŘI nebo na odkazu níže.

http://lrumuska.cz/wp-content/uploads/2019/05/JIHLAVSK%C3%9D-POH%C3%81R-MK-AKVAREST-15.6.2019-PROPOZICE.pdf