JARNÍ KOLO JIHOČESKÉ DIVIZE 2019

Dne 15.6. se na řece Volyňce uskuteční jarní kolo Jihočeské divize. Závodní sektor bude vytyčen 1000 metrů nad železnou lávkou U Konopice až k chatové oblasti pod Lčovicemi (cca. 600 m od mostu v Lčovicích po vodě dolu) Pstruhový revír (423 048) s převážně kamenitým a místy písčitým dnem o šířce 8 – 12 m. Hloubka 0,30 – 1,50 m, střídání proudných a klidnějších úseků. Břehy přírodní přístupné po celé závodní trati. Tréninkové úseky: revír Volyňka 3P (423 049) a 2P (423048) přes obci Čkyně až k čističce u firmy APTAR. Hájení: závodního úseku Volyňky 2P bude od 03.06.2019 včetně. Platí i pro doprovod závodníků. UPOZORNĚNÍ: Každý závodník musí mít platnou povolenku pro lov na revír Volyňka 2P; každý závodník nastupuje do závodu na své vlastní riziko. Přihlášky družstev zašlete nejpozději do 03.06.2019 na mail: standa.blaha@seznam.cz nebo na adresu ředitele závodu: Stanislav Bláha, K. Weise 397, 385 01 Vimperk

Propozice jsou ke stažení v sekci PROPOZICE SENIOŘI nebo na odkazu níže


http://lrumuska.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pozv%C3%A1nka-divize-2019-jaro-%C4%8Ckyn%C4%9B-L%C4%8Dovice.pdf

http://lrumuska.cz/wp-content/uploads/2019/05/Pozv%C3%A1nka-divize-2019-jaro-%C4%8Ckyn%C4%9B-L%C4%8Dovice.pdf